تصاویر/ وقتی که اشک مردم چکسلواکی درآمد!
کد خبر: ۶۲۴۰۳
بازدید: ۸۷۱
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
بیستم اوت نظامیان کشورهای پیمان ورشو وارد خاک چکسلواکی سابق شدند تا شعله جنبش اصلاحاتی را که به نام «سوسیالیسم با سیمای انسانی» پا گرفته بود را خاموش کنند.
بیستم اوت نظامیان کشورهای پیمان ورشو وارد خاک چکسلواکی سابق شدند تا شعله جنبش اصلاحاتی را که به نام «سوسیالیسم با سیمای انسانی» پا گرفته بود را خاموش کنند.