تعبیر دیدن مار در خواب

تعبیر دیدن مار در خواب

از دید امام جعفر صادق دیدن مار درخواب ده تعبیر و وجه دارد. اول: دشمن پنهان، دوم: زندگانی، سوم: سلامتی، چهارم: پادشاهی، پنجم: سپه سالاری، ششم: دولت، هفتم: زن، هشتم: مراد، نهم: پسر، دهم: سیلاب.
کد خبر: ۸۹۵۲۹
بازدید : ۲۸۲۳۵
۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۳
تعبیر خواب مار
فرادید| اگر در زندگی روزمره خود از مار ترس و واهمه دارید، دیدن مار در خواب می‌تواند نشانه ترس درونی شما باشد که از رویارویی با آن واهمه دارید یا نمی‌خواهید در زندگی واقعی آن را بپذیرید و با آن روبرو شوید. این موضوع ممکن است نشانه احساس ترس از فرد یا چیزی باشد که تصور می‌کنید از لحاظ جسمی و یا احساسی برایتان خطرناک است.

به گزارش فرادید، دیدن مار در خواب ممکن است نشان دهنده خلاقیت و انرژی خلاقانه نیز باشد. همچنین، دیدن مار به معنی خلق چیزی جدید یا تغییر و تحول در زندگی واقعی است. مار ممکن است نشانه وسوسه یا کسی که شما را برای چیزی وسوسه می‌کند نیز باشد.

 
البته، مار در پزشکی به عنوان نشانه به کار می‌رود و دیدن مار می‌تواند نشانه پزشک یا روند درمانی هم باشد. در برخی موارد نیز مار نشان دهنده فردی است که به او اعتماد زیادی ندارید. در این گزارش می توانید تعابیر مختلف را بخوانید.

تعبیر دیدن انواع مار در خواب

مار بوا ممکن است نشانه فرد یا چیزی باشد که شما را حرکت باز می‌دارد یا توانایی شما برای حرکت یا عمل کردن را کمتر می‌کند. مار کبرا، مار زنگوله دار، افعی ممکن است نشانه فرد یا چیزی باشد که سمی و زهرآلود است و در نهایت می‌تواند برای شما عواقب منفی در پی داشته باشد.

مار کبرا در خواب نشانه هیپنوتیزم شدن یا شیفته احساس فرد شدن باشد. مار باغ ممکن است نشانه فرد یا چیزی باشد که از آن می‌ترسید، اما برایتان بی خطر است. مار قرمز می‌تواند نشانه هشداردهنده باشد و شما را از کاری که می‌کنید باز دارد. مار سبز به شما می‌گوید که می‌توانید به سمت جلو بروید و ترسی نداشته باشید. مار زرد به معنای حرکت با احتیاط است.

نظر امام جعفر صادق (ع) درباره دیدن مار در خواب

از دید امام جعفر صادق دیدن مار درخواب ده وجه است «اول: دشمن پنهان، دوم: زندگانی، سوم: سلامتی، چهارم: پادشاهی، پنجم: سپه سالاری، ششم: دولت، هفتم: زن، هشتم: مراد، نهم: پسر، دهم: سیلاب.»

نظر ابن سیرین درباره دیدن مار در خواب

دیدن مار به خواب، دلیل دشمنی پنهان بود. اگر مار را در خانه بیند، دلیل دشمنی خانگی بود. اگر در صحرا بیند دشمنی بیگانه است. اگر بیند که با مار جنگ کرد، دلیل است با دشمن خصومت کند. اگر بیند که مار بر وی خیره شد، دلیل است که دشمن بر وی غالب گردد. اگر خود را خیره بیند دشمن را قهر کند. اگر بیند که گوشت مار خورد، دلیل شاهی است. اگر بیند که مار به دو پاره کرد، دلیل است که مال دشمن خورد. اگر بیند که ماری مرده، دلیل که آفتی از وی رفع شود.
 
اگر در خواب ببینی با مار جنگ و درگیری می‌کنی، تعبیرش این است که با دشمن دعوا و درگیری پیدا خواهی کرد. اگر مار بر تو غلبه کرد، یعنی دشمن بر تو غلبه می‌کند. ولی اگر تو بر مار غلبه کرده‌ای، تعبیرش این است که تو بر دشمن غالب و پیروز می‌شوی. اگر ببینی مار را به دو نیم کرده‌ای، یعنی مال و اموال دشمن را تصرف خواهی کرد و اگر ببینی مار از تو فرار می‌کند، تعبیرش ضعف دشمن می‌باشد.اگر ببینی مار سفیدی را گرفته‌ای، تعبیرش بزرگی و عظمت است.
 
اگر در خواب ببینی گوشت مار می‌خوری، تعبیرش پادشاهی و برتری می‌باشد. اگر ببینی ماری مرده است، یعنی آفت و صدمه‌ای از تو برطرف می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مار بزرگ، دشمنی بزرگ و قوی است. اگر ببینی مار بزرگی داری، تعبیرش این است که با اشخاص بزرگ پیوند و ارتباط برقرار می‌کنی.
 
اگر ببینی با ماری بزرگ جنگ و نبرد کردی و او را شکست دادی، یعنی با دشمن جنگ و درگیری می‌کنی و او شکست می‌دهی. اگر ببینی مار بزرگی را کشتی و از گوشت آن خوردی، یعنی دشمن را شکست می‌دهی و مال و اموالش را گرفته و خرج می‌کنی.

خواب مار به تعبیر امام صادق
تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که ماری سفید بگرفت، دلیل بزرگی بود. اگر بیند که مار از وی بگریخت، دلیل ضعفِ دشمن است. اگر ماران سیاه بیند، دلیل است دشمن بسیار بود. اگر مار را سبز بیند، دلیل است که دشمن او زاهد و صالح بود. اگر زرد بیند، دلیل است دشمن او بیمارگونه بود. اگر مار را سرخ بیند، دلیل است دشمن او معاشر است. اگر بیند که ماران بسیار پیش او جمع شدند، دلیل است خویشان دشمن او باشند.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

مار، خطر یا دشمن خانگی است. خطری که بدون اطلاع قبلی و بی آنکه انتظارش را داشته باشید و حدس بزنید چه می‌شود و چه کسی در کمین شماست به سراغتان می‌آید و دشمنی است زیبا و قشنگ و خوش نقش و نگار و دل فریب که که زیر سر یا در خانه شما هست و از وجودش بی اطلاع عید، اما این دشمن اگر فرصت بیابد نیش زهر آلود خودش را در تن شما فرو می‌برد. برخی نوشته اند، مار ثروت است و دارائی نهفته و موجود که در این مورد نیز شما از وجودش بی خبرید.
 
این تعبیر از آنجا ریشه می‌گیرد که در افسانه‌ها گفته اند و خوانده ایم که دفائن و خزائن گنجینه‌های نهفته در زیر خاک و ویرانه‌های قصور کهن و باستانی را مار‌ها و اژد‌ها و افعی‌ها حراست و پاسداری می‌کنند و، چون این باور در اعماق ذهن ما هست دیدن مار می‌تواند به پول اندوخته و نهفته اشاره‌ای باشد که ما از وجودش بی اطلاع هستیم.
 
گفتم که مار دشمنی است زیبا و خوش نقش و نگار و دل فریب و آرام که بی صدا می‌آید و زهرش را می‌ریزد و می‌رود. چنین موجودی می‌تواند یک زن زیبا نیز باشد. زنی که در عین دولت داشتن خطرناک است و در عین خطرناک بودن دوست داشتنی است. در خواب خیره نگریستن به چشم مار را میمون ندانسته اند. چندین حیوان و جانور هستند که در خواب به چشم آن‌ها خیره شدن خوب نیست از آن جمله است مار. اگر دیدید ماری را کشتید بر دشمنی پیروز می‌شوید، ولی به زودی ندامت و پشیمانی به سراغ شما می‌آید.

تعبیر خواب مار از دید حضرت یوسف

بر اساس گفتار‌های حضر یوسف، دیدن مار بلائی است که از دشمن به فرد می‌رسد که باعث دشمن شادی می‌شود. دیدن بیرون آمدن مار از شکم فرزند دشمنی را نشان می‌دهد و دیدن نیش خوردن از مار به مفهوم نیش و آسیب دیدن از رقبا است. دیدن مار بزرگ نشانه‌ای از دشمن بزرگ است.

تعبیر خواب مار از دید خالد بن علی بن محد العنبری

در رابطه با تعبیرخواب مار می‌گویند: اگر در خواب مار ببینید یعنی شما دشمنی ثروتمند دارید. اگر ببینید که ماری را کشته اید یعنی بر دشمن خود غلبه می‌کنید. به گفته ایشان اگر در خواب ببینید که چندین مار وارد خانه شما شده و بدون این که آسیبی به شما برسانند آن جا را ترک کنند، نشانه این است که دشمنان شما از اقوام و خویشاوندان می‌باشند.

اگر در خواب دیدید که مار را به خانه آورده اید یعنی دشمن شما را فریب می‌دهد، اما اگر ببینید که مار را کشتید یعنی شما بر دشمن خود غلبه می‌کنید. یکی از دیگر تعبیر‌های خواب مار از نظر ایشان این است که می‌تواند به عداوت زن و فرزندان فرد بیننده خواب دلالت داشته باشد.

نظر جابر مغربی درباره دیدن مار

جابر مغربی در رابطه با دیدن مار بزرگ در خواب می‌گوید، اگر ببینید که مار بزرگ شما را بلعیده است یعنی دشمن شما را به هلاکت می‌رساند.

تعبیر خواب دیدن چندین مار
تعبیرات قدیمی دیدن مار

بسیاری از افراد و بهتر است بگوییم قدیمی‌تر‌ها معتقدند دیدن مار درخواب یعنی دستیابی به گنج و ثروت. درواقع اگر خواب مار دیده باشید باید منتظر ثروتی قابل توجه باشید. بر اساس شواهد تاریخی ریشه این عقیده به ماجرای قدیمی مار و گنج باز می‌گردد. یعنی ایده‌ای که معتقد است هر کجا ماری حضور دارد به معنای محافظت مار از گنجی عظیم است.

برخی دیگر معتقدند وجود مار در خواب یعنی یک انسان خوش خط و خال و موزی در پی فریب دادن شما و یا سوء استفاده از شما است. درواقع این افراد مار را به فردی چند رنگ و نیش مار را به زخم زبان‌ها و فشار‌های کلامی وی تعبیر می‌کنند. برهمین اساس افراد زیادی معتقدند کشتن مار خوش خط و خال به معنای پیروزی بر نیرنگ است.

دیدن خواب مار در حالتی که تعداد آن‌ها زیاد می‌باشد یعنی مراقب دوستان باشید. دیدن مار ماهی در خواب تعبیر از بهبودی سریع یک بیماری دارد. در صورتی که ببینید مار ماهی در دست گرفته اید یعنی شانس بزرگی در راه است. اما اگر مار ماهی را در حالت مرده ببینید یعنی می‌توانید از خود دفاع کنید.

دیدن مار در خواب نشانه مشاجره و خیانت نیز می‌تواند باشد و این که باید مراقب دشمنان خود باشید. هم چنین اگر خواب ماری را دیدید که در قفس است یعنی شخصی بد در اطراف شما کمین کرده است.

تعبیر خواب مار از نظر آنلی بیتون 

دیدن مار نشانه ابتلا به انواع و اقسام شر و بدی است. اگر خواب ببینید مار‌ها در هم می‌لولند نشانه آن است که از کشمکش‌های خود با دیگران نادم و پشیمان خواهید شد. اگر خواب ببینید از روی مار‌ها راه می‌روید نشانه آن است که از بیماری که گریبانتان را خواهد گرفت هراسان خواهید شد. افراد خود خواه می‌کوشند مقام و شان شما را میان دوستانتان پائین بیاورند.
 
اگر خواب ببینید ماری خوش خط وخال از لای علف‌های سرسبز به سوی شما می‌آید و از کنار شما می‌گذرد و جایی ناپدید می‌شود و بعد از مدتی باز از دور پدیدار می‌شود و به سمت شما می‌آید و هر چقدر که نزدیکتر یی شود بزرگتر و بزرگتر به نظر می‌رسد تا اینکه مبدل به اژد‌های عظیم می‌گردد نشانه آن است که با نافرمانی و بی قیدی شما کار‌ها از بد هم بدتر می‌شود.
 
اما پذیرفتن وظایف خود و کنار گذاشتن کاهلی اوضاع بهبود می‌یابد. اگر خواب ببینید ماری به گرد شما حلقه می‌زند و نیش خود را بیرون می‌آورد نشانه آن است که با ناتوانی در چنگ دشمنان اسیر خواهید ماند.
خرید و فروش مار در خواب نشانه آن است که برای پیروزی به مخالفان خود سیاستمدارانه با آن‌ها رفتار می‌کنید.
 
اگر خواب ببینید مویی ناگاه مبدل به ماری می‌شود نشانه آن است که وقایعی بی اهمیت افکار شما را پریشان می‌کند. اگر خواب ببینید مار‌ها به شکل‌های غیر عادی مبدل می‌گردند نشانه آن است که مشکلات شما تنها با حفظ خونسردی و آرامش و داشتن اراده‌ای قوی بر طرف می‌گردد.
 
اگر خواب ببینید مار‌ها در آب می‌لولند نشانه آن است که در جایی که احساس می‌کنید به لذتی تمام و کمال دست می‌یابید با درد سر روبرو می‌شوید. اگر خواب ببینید بچه‌ها با مار بازی می‌کنند نشانه آن است که نمی‌توانید دوست را از دشمن تشخیص بدهید.
 
اگر زنی خواب ببیند ماری را تحت فرمان خود در آورده است نشانه آن است که حقوق او در آستانه پایمال شدن قرار خواهد گرفت. اما قانون و دوستان با نفوذش از او حمایت خواهند کرد.
برچسب ها: تعبیر خواب مار
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیشنهاد ویژه