تصاویر/ شخصیت‌های سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام کردند!

تصاویر/ شخصیت‌های سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ثبت نام کردند!

از روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ به مدت پنج روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران برگزار شد.
کد خبر: ۹۳۷۹۴
بازدید : ۲۹۷۸۱
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۰۶:۳۰
ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ به مدت پنج روز در محل ستاد انتخابات کشور در خیابان فاطمی تهران برگزار شد.
 
حسین دهقان در اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. عکس: فارس، سعید سجادی
حسین دهقان در اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. عکس: فارس، سعید سجادی
محمد شریعتمداری در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
محمد شریعتمداری در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
رسول منتجب نیا در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: برنا، سید علی صالح
رسول منتجب نیا در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: برنا، سید علی صالح
سعید جلیلی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
سعید جلیلی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
محسن رضایی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: برنا، سید علی صالح
محسن رضایی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: برنا، سید علی صالح
مسعود زریبافان در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: مهر، مریم کامیاب
مسعود زریبافان در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: مهر، مریم کامیاب
زهرا شجاعی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، عمید فراهی
زهرا شجاعی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، عمید فراهی
محسن رهامی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
محسن رهامی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
محمد خوش چهره در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: میزان، فلاحی
محمد خوش چهره در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: میزان، فلاحی
محمد جواد حق شناس در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، عمید فراهی
محمد جواد حق شناس در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، عمید فراهی
عبدالناصر همتی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: برنا، سید علی صالح
عبدالناصر همتی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: برنا، سید علی صالح
سعید محمد در اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. عکس: مهر، محمدرضا عباسی
سعید محمد در اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. عکس: مهر، محمدرضا عباسی
قاضی زاده هاشمی در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: مهر، مریم کامیاب
قاضی زاده هاشمی در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: مهر، مریم کامیاب
محمود احمدی نژاد در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: ایرنا، مرضیه سلیمانی
محمود احمدی نژاد در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: ایرنا، مرضیه سلیمانی
محمدحسن قدیری ابیانه در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
محمدحسن قدیری ابیانه در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
محمد عباسی در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
محمد عباسی در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
خلیلیان در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
خلیلیان در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
رستم قاسمی در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: میزان، مصطفی رودکی
رستم قاسمی در دومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: میزان، مصطفی رودکی
محمود صادقی در سومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: باشگاه خبرنگاران جوان، سمیرا شریعتمداری
محمود صادقی در سومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: باشگاه خبرنگاران جوان، سمیرا شریعتمداری
علی مطهری در سومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: ایرنا، محمد بابایی
علی مطهری در سومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: ایرنا، محمد بابایی
رامین مهمانپرست در سومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: آنا، عمید فراهی
رامین مهمانپرست در سومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: آنا، عمید فراهی
فریدون عباسی در چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. عکس: برنا، سکینه سلیمی
فریدون عباسی در چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. عکس: برنا، سکینه سلیمی
سید مصطفی تاجزاده در چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. عکس: آنا، وحید خدادادی
سید مصطفی تاجزاده در چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. عکس: آنا، وحید خدادادی
علیرضا افشار در چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. عکس: فارس، سعید سجادی
علیرضا افشار در چهارمین روز ثبت‌نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری. عکس: فارس، سعید سجادی
علی لاریجانی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: تسنیم، حسین ظهروند
علی لاریجانی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: تسنیم، حسین ظهروند
اسحاق جهانگیری در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: ایرنا، مرضیه موسوی
اسحاق جهانگیری در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: ایرنا، مرضیه موسوی
ابوالحسن فیروزآبادی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
ابوالحسن فیروزآبادی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: فارس، مهدی مریزاد
محسن هاشمی رفسنجانی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، علی حدادادی اصل
محسن هاشمی رفسنجانی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، علی حدادادی اصل
سید عزت الله ضرغامی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، وحید خدادادی
سید عزت الله ضرغامی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، وحید خدادادی
شمس‌الدین حسینی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: مهر، مریم کامیاب
شمس‌الدین حسینی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: مهر، مریم کامیاب
علی زاکانی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: باشگاه خبرنگاران جوان، سمیرا شریعتمداری
علی زاکانی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: باشگاه خبرنگاران جوان، سمیرا شریعتمداری
مسعود پزشکیان به همراه دخترش در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: باشگاه خبرنگاران جوان، سمیرا شریعتمداری
مسعود پزشکیان به همراه دخترش در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: باشگاه خبرنگاران جوان، سمیرا شریعتمداری
عباس آخوندی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، علی حدادادی اصل
عباس آخوندی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: آنا، علی حدادادی اصل
مصطفی کواکبیان در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: برنا، سید علی صالح
مصطفی کواکبیان در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: برنا، سید علی صالح
سید ابراهیم رئیسی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: باشگاه خبرنگاران جوان، سمیرا شریعتمداری
سید ابراهیم رئیسی در آخرین روز ثبت نام انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری. عکس: باشگاه خبرنگاران جوان، سمیرا شریعتمداری
حجت الاسلام فومنی در اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. عکس: فارس، سعید سجاد
حجت الاسلام فومنی در اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. عکس: فارس، سعید سجاد
محمدحسن نامی در اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. عکس: فارس، سعید سجادی
محمدحسن نامی در اولین روز ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری 1400. عکس: فارس، سعید سجادی
محسن مهرعلی زاده در سومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: فارس، سعید سجادی
محسن مهرعلی زاده در سومین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری. عکس: فارس، سعید سجادی
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
پیشنهاد ویژه