فرادید | صفحه نخست - قانون و حقوق

Faradeed | فرادید اخبار

حقوق بازنشستگان پس از فوت به چه کسی می‌رسد؟

چند سالی است که شایعاتی در مورد کاهش حقوق بازماندگان دختر شنیده می‌شود؛ به‌ویژه اینکه گفته می‌شود دخترانی که پدران بازنشسته خود را از دست داده‌اند، از همسرانشان به صورت صوری طلاق می‌گیرند تا بتوانند از حقوق به ارث مانده پدر، استفاده کنند.
تفاوت احضاریه و اخطاریه

احضاریه؛ از چگونگی ابلاغ احضاریه و جلب متهم تا انواع احضاریه

ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی صورت می‌گیرد. فاصله میان ابلاغ احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از ۵ روز باشد و در احضاریه نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار باید قید گردد
فریب در ازدواج چیست و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟
اثبات فریب در ازدواج چگونه است و چقدر طول می‌کشد؟

فریب در ازدواج چیست و چه مجازاتی در پی خواهد داشت؟

تدلیس عبارت از عملیاتی است که زن یا مرد یا شخص ثالثی انجام داده و موجب فریب در امر ازدواج شود که طبق قانون جرم محسوب شده و فریب­دهنده به مجازات خواهد رسید.

ازدواج موقت؛ از طریقه خواندن صیغه تا طلاق و عِده

ازدواج موقت که در بین عوام به صیغه مشهور است نوعی قرارداد ازدواج همچون ازدواج دائم است البته این نوع ازدواج محدود به مدت معین می باشد و بعد از به اتمام رسیدن مدت بدون طلاق زن و شوهر از هم جدا می شوند
اظهارنامه مالیاتی چیست و چگونه اظهارنامه مالیاتی را باید تکمیل و ارسال کنیم؟

اظهارنامه مالیاتی چیست و چگونه اظهارنامه مالیاتی را باید تکمیل و ارسال کنیم؟

اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است که از طرف وزارت اقتصادی و دارایی تهیه و در اختیار مودیان قرار می گیرد. تسلیم اظهارنامه قانونا برای مودیان یک تکلیف است افراد باید با داشتن کد اقتصادی ۱۶ رقمی اطلاعات خود را از طریق پیش ثبت نام در سامانه مالیاتی وارد کرده و اقدام به گرفتن اظهار نامه مالیاتی نمایند.
۱