در شهر چه خبر است؟
قتل پس از مصرف قرص روان‌ گردان

قتل پس از مصرف قرص روان‌ گردان

قاتل ٤٨ساله‌ای که پس از قتل پسردایی میان‌سالش متواری شده بود، بعد از تسلیم‌شدن به پلیس ادعا کرد، چیزی از صحنه...