پایان تلخ آخرین معشوقه دیکتاتور!
داستان زندگی کلارتا

پایان تلخ آخرین معشوقه دیکتاتور!

از دریچه چشمان کلارتا، موسولینی را مشاهده می‌کنیم که به بریتانیایی‌ها به چشم خوک‌های بی‌مغز و مست نگاه می‌کند؛ فرانسوی‌ها را ترسو و سفلیس می‌داند؛ و به اساتید آلمانی خود ادای احترام می‌کند
ما عاشق
داستان یک حمله به خاک آمریکا
زندگی زیر پرچم دیکتاتور!
تصاویر جدید کره شمالی

زندگی زیر پرچم دیکتاتور!

اینترنت در کره شمـالی وجود ندارد و این کشور فقط دارای اینترانت است. داشتن گیرنده‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای...
آیا جنگ جهانی سوم در راه است؟
چراغ‌ها خاموش خواهند شد

آیا جنگ جهانی سوم در راه است؟

ورود به اردوگاه سری داعش!
"بچه شیرهای خلیفه" تروریست می شوند!

ورود به اردوگاه سری داعش!

رسانه‌های اجتماعی احمقم کردند!
بیشتر از جهان اطراف فاصله می‌گیریم

رسانه‌های اجتماعی احمقم کردند!

آلبوم کمتردیده‌شده از بنیانگذار ساواک
تیمور بختیار چگونه به قدرت رسید؟

آلبوم کمتردیده‌شده از بنیانگذار ساواک

تصاویر دیده نشده از آگاتا کریستی

ملکه جنایت!

ما عاشق
داستان یک حمله به خاک آمریکا
کافه