با دختری که به او تجاوز کردی ازدواج کن!
ماجرای تجاوز دانشجوی جوان به دختر 16 ساله!
وقتی منشی دادگاه متن درخواست مادر دختر جوان را خواند شوک‌زده در جای خود میخکوب شد.