حوادث
پرطرفدار
کچل شدن عروس در آرایشگاه معروف

کچل شدن عروس در آرایشگاه معروف

در ظاهر کار عالی شده بود و همه تعریف می‌کردند خودم هم از مدل آرایش و موهایم خوشم آمد و از پرداخت ۵ میلیون تومان پول آرایشگاه احساس رضایت داشتم، اما دردی که می‌کشیدم قابل تحمل نبود. در طول مراسم مدام سرگیجه داشتم...