ویدئو/ دعوای مرگبار با بیل در مشکین شهر
فیلم لحظه درگیری در میدان سبلان مشکین شهر که در این صحنه مردی با اصابت بیل به سرش به زمین افتاد.