تجاوز به پسر جوانی که عاشق بازیگری بود
پسرجوان که دانشجوی رشته بازیگری است در سودای بازی در تله فیلم، قربانی نقشه سیاه مردان جوان شد.