تصاویر/ بزرگترین قاچاقچی‌ تاریخ چطور به دام‌افتاد؟
زندگی و مرگ "پابلو اسکوبار"

تصاویر/ بزرگترین قاچاقچی‌ تاریخ چطور به دام‌افتاد؟

23 سال پیش در چنین روزهایی بزرگترین و ثروتمندترین قاچاقچی مواد مخدر جهان در تعقیب و گریز با نیروهای ارتش کلمبیا هدف گلوله...
عکس‌ نوشت