تصاویر/ پدری که به دستان قطع شده فرزندش زل زد!
کشتار 10 میلیونی کنگو؛

تصاویر/ پدری که به دستان قطع شده فرزندش زل زد!

کنگو روزگاری ملک خصوصی پادشاه لئوپولد دوم بلژیک بود که در کنفرانس 1885 برلین به رسمیت شناخته شد. لئوپولد دوم در طول 23 سال حکومتش (1908 – 1885) نزدیک به 10 میلیون آفریقایی قتل عام کرد: قطع عضو، عقیم کردن، گرسنگی دا...
تصاویر/
قوانین مصرف مواد در دوران هیتلر

تصاویر/ "آدامس کوکائین" و راز موفقیت نازی‌ها

برخی از مورخان همواره حضور پررنگ نازی‌ها در میدان‌های نبرد را زیر سوال برده‌اند. آن‌ها می‌گویند که وفاداری نازی‌ها به هیتلر و جنگیدن برای هدفشان حتما دلیلی خاص داشته است.
عکس‌ نوشت