کد خبر: ۱۳۹۰۰
بازدید: ۱۵۴۹۷
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۲
شاه و ثریا اسفندریاری میهمان چرچیل

فرادید|
وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا، محمدرضا پهلوی و ثریا اسفندیاری در حال خارج شدن از خانه شماره 10 خیابان "داونینگ"در ژانویه 1954 میلادی؛ شاه و ملکه 5 ماه پس از کودتای 28 مرداد و سرنگونی دولت دکتر مصدق به دعوت دولت انگلستان به این کشور سفر کردند.