کد خبر: ۳۰۴۷۹
بازدید: ۲۴۵۱
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۹

• نشانه  هاى اوليه سرطان پستان
- يك برآمدگى كه معمولاً منفرد، پايدار و فاقد درد است.
- بخشى از پوست روى سينه و زير بغل ورم كرده و ظاهرى غيرعادى پيدا مى كند.
- برجستگى هاى روى سطح پوست كه روى يك سينه نمايان تر شده اند.
- نوك سينه وارونه شده، بثورات پوستى به وجود مى آيد، تغييراتى در قوام پوست رخ مى دهد و ترشح شير از سينه ديده مى شود.
- فرورفتگى در ناحيه اى از سطح سينه ديده مى شود.
سينه زنان مى تواند درجاتى از برآمدگى را نشان دهد اما فقط درصد كمى از برآمدگى ها و غده ها بدخيم هستند.
در حالى كه تاريخچه خانوادگى سرطان سينه ممكن است خطر را افزايش دهد، بيشتر سرطان هاى سينه كه در زنان تشخيص داده شده است فاقد پيشينه خانوادگى هستند اگر سابقه خانوادگى سرطان سينه داريد با پزشك خود مشورت كنيد.

• حقايقى در مورد سرطان پستان
- هر دو دقيقه يك بار يك زن با سرطان سينه تشخيص داده مى شود.
- سرطان سينه عامل اصلى مرگ و مير زنان در سنين بين ۴۰ تا ۵۰ سالگى است.
- هر سال در آمريكا ۱۶۰۰ نفر مرد با سرطان سينه تشخيص داده مى شوند، كه احتمال دارد ۴۰۰ نفر آنها بميرند.
- ۷۰ درصد سرطان هاى سينه طى بررسى هاى شخصى سينه پيدا شده اند. همه برآمدگى ها و غده ها به وسيله لمس كردن قابل تشخيص نيستند. ماموگرام هاى منظم و بررسى هاى شخصى ماهيانه را توصيه مى كنيم.
- از هر ۱۰ توده ۸ تاى آنها سرطانى نيستند اگر شما يك برآمدگى يا غده را پيدا كرديد، نترسيد و به پزشكتان ملاقاتى داشته باشيد.
- ماموگرافى بررسى با دوز كم اشعه X مى تواند سرطان سينه را تا دو سال قبل از اينكه به اندازه كافى بزرگ شده باشد تشخيص دهد.
- زمانى كه سرطان سينه سريع تشخيص داده مى شود ميزان بقاى بيماران در طول پنج سال بعدى ۹۶ درصد است. اين خبر خوبى است امروز بيشتر از دو ميليون نفر با سرطان سينه در آمريكا زنده هستند.

• طرح تشخيصى
طرح تشخيص سريع سرطان سينه مى بايستى شامل اين موارد باشد:
- بررسى هاى كلينيكى سينه هر سه سال يك بار از سنين ۳۹- ۲۰ سالگى، پس از آن بررسى سالانه
- بررسى شخصى سينه هر ماه در شروع ۲۰ سالگى. هر تغييرى را در سينه تان بررسى كنيد.
- ماموگرافى در سن ۴۰ سالگى
- ماموگرافى هر ۱ تا ۲ سال يك بار براى زنان ۴۹- ۴۰ ساله براساس يافته هاى قبلى
- ماموگرافى ساليانه براى زنان ۵۰ ساله و مسن تر
- يك تقويم براى ثبت بررسى هاى شخصى، ماموگرام ها و قرار ملاقات  با پزشك
- رژيم كم چربى يا ورزش منظم و عدم استعمال سيگار و مشروبات الكلى

• چگونه بررسى شخصى سينه را انجام دهيم
۱- زير دوش حمام، پهناى انگشتان را به آرامى روى هر بخش از سينه حركت دهيد. از دست راست براى بررسى سينه چپ و از دست راست براى بررسى سينه راست استفاده كنيد. براى هرگونه برآمدگى، سفت شدگى يا ضخيم شدگى بررسى را انجام دهيد و به دقت هر تغييرى را در سينه تان ببينيد.
۲- مقابل يك آينه در حالى كه بازوهايتان را در پهلويتان قرار داده ايد سينه هايتان را بررسى كنيد. سپس بازوهايتان را بالاى سرتان ببريد. هر تغييرى در حاشيه سينه ها، تورم، فرورفتگى پوست تا تغييرات در نوك سينه ها را بررسى كنيد. كف دست خود را روى باسن قرار دهيد و محكم فشار دهيد تا ماهيچه هاى قفسه سينه تان منقبض شود. سينه چپ و راست دقيقاً شبيه هم نخواهند بود.
۳- در حالت خوابيده بالش را زير كتف راست تان قرار دهيد و بازوى راست را پشت سرتان بگذاريد. با انگشتان چپ، سينه راست را در جهت هاى چرخشى به آرامى حركت دهيد. حركت عمودى يا در يك حالت چرخشى تمام سينه را پوشش خواهد داد. از فشار سبك، متوسط و زياد استفاده كنيد. نوك سينه ها را فشار دهيد و آن را براى ترشح يا برآمدگى و غده بررسى كنيد. اين مراحل را براى سينه چپ تان تكرار كنيد.
برچسب ها: سرطان سینه