طرز تهیه ﺩﻭﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎ ﺷﻬﺪ ﻣﺨﺼﻮﺹ و طعم بازاری

دونات اولین بار در قرن ۱۹ توسط مهاجران هلندی در آمریکا پخته شده‌است، اما روایت دیگری نیز وجود دارد که یک قناد جوان ۱۶ ساله آمریکایی، ادعا کرده‌است که دونات حلقه‌ای شکل را در سال ۱۸۴۷ میلادی روی عرشه یک کشتی تجاری پخته‌است.
کد خبر: ۱۱۳۳۰۱
بازدید : ۸۷۳۸
۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۹

فرادید| دونات با آن بافت پفکی و تردش یک شیرینی بسیار محبوب در میان کودکان و بزرگسالان برای وعده صبحانه همراه شیر یا یک میان‌وعده عصرانه دلپذیر همراه با چای است.

دونات اولین بار در قرن ۱۹ توسط مهاجران هلندی در آمریکا پخته شده‌است، اما روایت دیگری نیز وجود دارد که یک قناد جوان ۱۶ ساله آمریکایی، ادعا کرده‌است که دونات حلقه‌ای شکل را در سال ۱۸۴۷ میلادی روی عرشه یک کشتی تجاری پخته‌است.

او گفته‌است که برای پخت دونات از تکنیک‌هایی که مادر او به او آموخته استفاده کرده و برای سوراخ مرکزی دونات از قلع جعبه کشتی استفاده کرده‌است و این گونه می‌گویند که برای ادویه و طعم دونات از جوز، دارچین، فندق یا گردو و پوست گردو استفاده کرده‌است.

آمریکایی‌ها هر سال اولین جمعه ماه ژوئن را جشن می‌گیرند و آن را روز ملی دونات می‌نامند.

اگر می‌خواهید طعم دونات خانگی را بچشید مطلب امروز را از دست ندهید. در ادامه یکی از راحت‌ترین روش‌ها را برای تهیه دونات در خانه آموزش داده ایم با ما همراه باشید:

ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺨﺖ: ۱۰ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻮﺍﺩ: ۴۰ﺩﻗﯿﻘﻪ

ﻣﻮﺍﺩ ﻻﺯم

ﺷﯿﺮ ﮔﺮﻡ: ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺷﮑﺮ: ۱/۴ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﺰﺭﮒ: ۲ ﻋﺪﺩ
ﮐﺮﻩ: ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﺁﺭﺩ: ۴ ﻓﻨﺠﺎﻥ
ﭘﻮﺩﺭ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﻓﻮﺭﯼ: ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﯼ
ﻧﻤﮏ: ۱/۴ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﺎﯾﺨﻮﺭﯼ
ﺭﻭﻏﻦ: ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻥ

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ

۱. ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﻣﻮﺍﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﯾﮏ ﺭﺑﻌﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﺩ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ ﮔﺮﻡ ﮐﻨﯿﺪ، ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺩﺍﻍ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﻧﻪ ﺳﺮﺩ. ﺷﯿﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﮑﺮ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺎﺩ.

۲. ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﻨﮕﺎﻝ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﻤﯽ ﮐﻒ ﮐﻨﻨﺪ.

۳. ﺑﻪ ﮐﺮﻩ ﻫﻢ ﮐﻤﯽ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺫﻭﺏ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮐﺮﻩ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺨﻤﺮ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﮐﺮﻩ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺩﻭﻧﺎﺕ ﺧﺎﻧﮕﯽ
۴. ﺁﺭﺩ ﻭ ﻧﻤﮏ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩﺗﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺁﻧﻘﺪﺭﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﺭﺩ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺳﺘﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻧﭽﺴﺒﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻤﯿﺮﺗﺎﻥ ﻧﺮﻭﺩ ﻭ ﺧﻤﯿﺮﺗﺎﻥ ﻧﺮﻡ ﺷﻮﺩ.

۵. ﺑﻌﺪ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻇﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺏ ﮐﺮﺩﯾﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﻭ ﺭﻭﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ﻭ ۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﮐﻨﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﻋﺠﻠﻪ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﯾﮑﯽ ﺩﻭ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﮔﺮﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﻭﺭ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

۶. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﻭﺭ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺣﺠﻤﺶ ﺯﯾﺎﺩ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺁﺭﺩ ﭘﺎﺷﯽ ﺷﺪﻩ ﺧﻤﯿﺮ ﺭﺍ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮔﺮﺩ ﻭ ﯾﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﻭﺳﻄﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺭﻭﻏﻦ ﺭﺍ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺩﺍﻍ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻏﻦ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺭﻭﯼ ﺩﻣﺎﯼ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮﺥ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺩﻭﻧﺎﺕ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺳﺮﺥ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻔﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﺍﯾﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﺳﻄﺶ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺟﺪﺍﮔﻮﻧﻪ ﺑﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﺥ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺥ ﺷﺪﻥ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺭﻭﻏﻨﺶ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯿﺪ ﻭ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﺶ ﺷﻬﺪﯼ ﺷﻮﺩ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ.

ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻬﺪ ﺩﻭﻧﺎﺕ

۱. ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺭﻭﯼ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﻞ ﺷﻮﺩ. ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻨﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﻭﻧﺎﺕ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﻤﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﺪﻥ، ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺪ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ.

۲. ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﻭﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﻬﺪ، ﺩﺭ ﺷﮑﻼﺕ ﺫﻭﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﮐﺮﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﮑﻼﺗﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

* در مصرف دونات (هر نوع شیرینی) زیاده روی نکنید چرا که موجب افزایش چربی خون می‌شود و در دراز مدت شما را مستعد ابتلا به دیابت نوع ۲ می‌کند. 

برچسب ها: طرز تهیه دونات
نظرات بینندگان
آخرین اخبار
پیشنهاد ویژه