(ویدئو) سیلی باورنکردنی بزمجه به صورت کفتار برای تصاحب لاشه گورخر!

اما ناباورانه بزمجه یک سیلی با دم اش به صورت کفتار زد و موفق شد با این حرکت به لاشه گورخر نزدیک شود و قدری از گوشت را از استخوان‌ها جدا کند.
کد خبر: ۱۲۳۸۴۱
بازدید : ۶۳۸۲
۰۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۲:۳۷

فرادید| یکولا مارنوک، دانشجوی ۲۰ ساله لیسانس محیط زیست در دانشگاه پرتوریا که این لحظه را در پارک ملی کروگر ضبط کرده است، می‌گوید: ما هنگام غروب گورخری را پیدا کردیم که به طور مرموزی بدون زخم یا رد گزیدگی مرده بود. ما روز بعد، برگشتیم تا ببینیم چه اتفاقی برای لاشه افتاده است. بعد دیدیم که یک کفتار لاشه را پیدا کرده است. اما انگار تنها چند تکه استخوان گیرش آمده بود.

به گزارش فرادید، کفتار مشغول خوردن لاشه گورخر بود که ناگهان یک بزمجه از رودخانه عبور کردو به سمت غذای کفتار حرکت کرد. کفتار جلو آمد تا از دزدیدن لاشه توسط بزمجه جلوگیری کند. اما ناباورانه بزمجه یک سیلی با دم اش به صورت کفتار زد و موفق شد با این حرکت به لاشه گورخر نزدیک شود و قدری از گوشت را از استخوان‌ها جدا کند.

هر چند کفتار تسلیم نشد و لاشه را به دندان گرفت و کمی از آنجا دور کرد. البته بزمجه هم بیی خیال نشد و بار دیگر به تعقیب کفتار و لاشه پرداخت و بار دیگر جدالی میان آن‌ها در گرفت. در نهایت نیز بزمجه تسلیم شد و میدان مبارزه را ترک کرد.

نظرات بینندگان
آخرین اخبار
پیشنهاد ویژه