تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

دو موش که در یک ایستگاه قطار در انگلستان گلاویز شده‌اند، فوک‌هایی که زیر آب‌های سرد اقیانوس شنا می‌کنند و تصاویری سورئال از پرندگان فقط بخشی از تصاویری است که در سال ۲۰۲۰ برنده جوایز بین‌المللی عکاسی شدند.
کد خبر: ۸۸۹۹۹
بازدید : ۱۱۲۸۱
۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵
فرادید| روزنامه آنلاین گاردین تصاویر حیات‌وحش را که در سال ۲۰۲۰ برنده جوایز بین‌المللی شده بودند در یک مقاله جمع‌آوری کرده است. این تصاویر را مرور می‌کنیم:
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
عکاس حیات‌وحش سال ۲۰۱۹: برنده لومیکس به انتخاب مردم
دعوا در ایستگاه قطار
عکاس: Sam Rowley از انگلستان (رأی‌گیری برای انتخاب بهترین عکس سال ۲۰۲۰ از نظر مردم همچنان ادامه دارد).
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
عکاس زیرآب سال ۲۰۲۰ و برنده بخش زاویه وسیع
عکاس: Greg Lecoeur از فرانسه
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
عکاس سال عکاسی از پستانداران و برنده بخش جامعه پستانداران
عکاس: Roger Cox
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت (GDT) در سال ۲۰۲۰ و برنده بخش پستانداران و برنده نهایی مسابقه
عکاس: Peter Lindel
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت (GDT) در سال ۲۰۲۰ و برنده بخش عکاسی از پرندگان
عکاس: Flurin Leugger
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

عکاسی از طبیعت جغرافیایی استرالیا و برنده نهایی مسابقه در سال ۲۰۲۰
عکاس: Barney by Ben Blanche
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
عکاسی از پرندگان سال ۲۰۲۰ و برنده بخش پرتره
عکاس: Al Za’abi از کویت
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت و برنده نهایی بخش عکاسی از حیات‌وحش اروپایی
عکاس: Jasper Doest
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت و برنده نهایی بخش عکاسی از پستانداران
عکاس: Christoph Kaula
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت و برنده نهایی بخش عکاسی از زیر آب
عکاس: Mike Korostelev
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی مطبوعاتی سال ۲۰۲۰ در بخش گزارش‌های خبری از طبیعت و برنده بخش «تن‌هایی در طبیعت» با عنوان «آخرین خداحافظی»
عکاس: lain Schroeder
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی مطبوعاتی سال ۲۰۲۰ در بخش گزارش‌های خبری از طبیعت و نفر دوم در بخشِ «تن‌هایی در طبیعت»
عکاس: Alejandro Prieto
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی مطبوعاتی سال ۲۰۲۰ در بخش گزارش‌های خبری از طبیعت و برنده بخش محیط‌زیست
عکاس: Esther Horvath
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
برنده مسابقه عکاسی از حشرات لومینار در سال ۲۰۲۰
عکاس: Mofeed Abu Shalwa
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی از حشرات لومینار در سال ۲۰۲۰ و برنده بخش عکاسی از سایر حشرات
عکاس: Reynante Martinez
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

برنده عکاسی از حیات‌وحش ۲۰۲۰ در بخش حیوانات در محیط‌زیست‌شان
عکاس: Sergey Gorshkov
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
برنده عکاسی از حیات‌وحش ۲۰۲۰ در بخش رفتار، پرندگان
عکاس: Jose Luis Ruiz Jiménez از اسپانیا
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
برنده عکاسی از حیات‌وحش ۲۰۲۰ در بخش عکاسی خبری
عکاس: Paul Hilton از انگلستان و استرالیا
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
برنده نهایی عکاسی از اقیانوس
عکاس: Nadia Aly از کالیفرنیا، آمریکا
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

برنده بخش انتخاب مردمی در مسابقه عکاسی از اقیانوس
عکاس: Tobias Baumgaertner
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

برنده نهایی و برنده بخش عکاسی از پستانداران در مسابقه عکاسی از طبیعت سال ۲۰۲۰
عکاس: Roberto Marchegiani از ایتالیا
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

برنده عکاسی از انسان و حیات‌حش در مسابقه عکاسی از طبیعت سال ۲۰۲۰
عکاس: Jo-Anne McArthur
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
 
برنده مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۰ در بخش حیات‌وحش و طبیعت
عکاس: Brent Stirton
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی مطبوعاتی سال ۲۰۲۰ و عکاس حیات‌وحش سال ۲۰۲۰ و تصویر بسیار تحسین‌شده عکاسی خبری از حیات‌وحش
عکاس: Steve Winter
 

منبع: The Guardian
ترجمه: سایت فرادید
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
از میان اخبار
نگاه