تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

دو موش که در یک ایستگاه قطار در انگلستان گلاویز شده‌اند، فوک‌هایی که زیر آب‌های سرد اقیانوس شنا می‌کنند و تصاویری سورئال از پرندگان فقط بخشی از تصاویری است که در سال ۲۰۲۰ برنده جوایز بین‌المللی عکاسی شدند.
کد خبر: ۸۸۹۹۹
بازدید : ۱۲۸۴۱
۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۵
فرادید| روزنامه آنلاین گاردین تصاویر حیات‌وحش را که در سال ۲۰۲۰ برنده جوایز بین‌المللی شده بودند در یک مقاله جمع‌آوری کرده است. این تصاویر را مرور می‌کنیم:
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
عکاس حیات‌وحش سال ۲۰۱۹: برنده لومیکس به انتخاب مردم
دعوا در ایستگاه قطار
عکاس: Sam Rowley از انگلستان (رأی‌گیری برای انتخاب بهترین عکس سال ۲۰۲۰ از نظر مردم همچنان ادامه دارد).
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
عکاس زیرآب سال ۲۰۲۰ و برنده بخش زاویه وسیع
عکاس: Greg Lecoeur از فرانسه
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
عکاس سال عکاسی از پستانداران و برنده بخش جامعه پستانداران
عکاس: Roger Cox
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت (GDT) در سال ۲۰۲۰ و برنده بخش پستانداران و برنده نهایی مسابقه
عکاس: Peter Lindel
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت (GDT) در سال ۲۰۲۰ و برنده بخش عکاسی از پرندگان
عکاس: Flurin Leugger
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

عکاسی از طبیعت جغرافیایی استرالیا و برنده نهایی مسابقه در سال ۲۰۲۰
عکاس: Barney by Ben Blanche
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
عکاسی از پرندگان سال ۲۰۲۰ و برنده بخش پرتره
عکاس: Al Za’abi از کویت
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت و برنده نهایی بخش عکاسی از حیات‌وحش اروپایی
عکاس: Jasper Doest
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت و برنده نهایی بخش عکاسی از پستانداران
عکاس: Christoph Kaula
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقات عکاسی انجمن آلمانی عکاسی از طبیعت و برنده نهایی بخش عکاسی از زیر آب
عکاس: Mike Korostelev
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی مطبوعاتی سال ۲۰۲۰ در بخش گزارش‌های خبری از طبیعت و برنده بخش «تن‌هایی در طبیعت» با عنوان «آخرین خداحافظی»
عکاس: lain Schroeder
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی مطبوعاتی سال ۲۰۲۰ در بخش گزارش‌های خبری از طبیعت و نفر دوم در بخشِ «تن‌هایی در طبیعت»
عکاس: Alejandro Prieto
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی مطبوعاتی سال ۲۰۲۰ در بخش گزارش‌های خبری از طبیعت و برنده بخش محیط‌زیست
عکاس: Esther Horvath
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
برنده مسابقه عکاسی از حشرات لومینار در سال ۲۰۲۰
عکاس: Mofeed Abu Shalwa
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی از حشرات لومینار در سال ۲۰۲۰ و برنده بخش عکاسی از سایر حشرات
عکاس: Reynante Martinez
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

برنده عکاسی از حیات‌وحش ۲۰۲۰ در بخش حیوانات در محیط‌زیست‌شان
عکاس: Sergey Gorshkov
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
برنده عکاسی از حیات‌وحش ۲۰۲۰ در بخش رفتار، پرندگان
عکاس: Jose Luis Ruiz Jiménez از اسپانیا
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
برنده عکاسی از حیات‌وحش ۲۰۲۰ در بخش عکاسی خبری
عکاس: Paul Hilton از انگلستان و استرالیا
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
برنده نهایی عکاسی از اقیانوس
عکاس: Nadia Aly از کالیفرنیا، آمریکا
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

برنده بخش انتخاب مردمی در مسابقه عکاسی از اقیانوس
عکاس: Tobias Baumgaertner
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

برنده نهایی و برنده بخش عکاسی از پستانداران در مسابقه عکاسی از طبیعت سال ۲۰۲۰
عکاس: Roberto Marchegiani از ایتالیا
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند

برنده عکاسی از انسان و حیات‌حش در مسابقه عکاسی از طبیعت سال ۲۰۲۰
عکاس: Jo-Anne McArthur
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
 
برنده مسابقه عکاسی سونی ۲۰۲۰ در بخش حیات‌وحش و طبیعت
عکاس: Brent Stirton
تصاویر حیات‌وحش که در سال ۲۰۲۰ جایزه بردند
مسابقه عکاسی مطبوعاتی سال ۲۰۲۰ و عکاس حیات‌وحش سال ۲۰۲۰ و تصویر بسیار تحسین‌شده عکاسی خبری از حیات‌وحش
عکاس: Steve Winter
 

منبع: The Guardian
ترجمه: سایت فرادید
نظرات بینندگان
آخرین اخبار
پیشنهاد ویژه