گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه تهران کجاست؟

گران‌ترین و ارزان‌ترین منطقه تهران کجاست؟

نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در بهمن کاهش و تورم ماهانه افزایش یافت.

کد خبر : ۱۸۱۴۹۸
بازدید : ۸۷

نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۲ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٧,٨ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٨٢.٨ درصد)، ٥ واحد درصد کاهش داشته است.

در بهمن ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٩١,١ رسیده است که نسبت به ماه قبل (۲۸۰.۴)، ٣.٨ درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در بهمن ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٨ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (٢.٢ درصد)، ١.٦ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در بهمن ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٦,٤ درصد رسیده است؛ یعنی خریداران بایستی برای خرید یک واحد مسکونی مشخص در شهر تهران نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۱، به ­طور متوسط ٣٦.٤ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٦.٥ درصد)۱۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ۱۴۰۲ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٧,٨ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٨٢.٨ درصد)، ٥ واحد درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان­های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه

در بهمن ماه ۱۴۰۲ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان­های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ٨٣٣١٢٤ و ۷۹۸۷۱۰ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ۱۷۰۴۷۱۷ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۴۵۳۱۰۶ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌­اند.

منبع: اقتصاد آنلاین

۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید