فال حافظ امروز پنجشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱؛ کسانی قصد فریب شما را دارند!

در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است. فال به حافظ ۱۰ آذر ماه را بخوانید.
کد خبر: ۱۱۴۳۴۸
بازدید : ۹۳۴۰
۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۱

فرادید| فال گرفتن از آثار ادبی، از باور‌های کهن این مرز و بوم است. در گذر زمان ساکنان این خاک به ادیبانی که گمان می‌بردند بهره‌ای از کلام حق دارند رجوع می‌شد.

با این حال، اما در گذر زمان تنها تفال به حافظ در فرهنگ عامیانه ما باقی مانده است.

ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی
در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی
کلک تو بارک الله بر ملک و دین گشاده
صد چشمه آب حیوان از قطره سیاهی
بر اهرمن نتابد انوار اسم اعظم
ملک آن توست و خاتم فرمای هر چه خواهی
در حکمت سلیمان هر کس که شک نماید
بر عقل و دانش او خندند مرغ و ماهی
باز ار چه گاه گاهی بر سر نهد کلاهی
مرغان قاف دانند آیین پادشاهی
تیغی که آسمانش از فیض خود دهد آب
تنها جهان بگیرد بی منت سپاهی
کلک تو خوش نویسد در شان یار و اغیار
تعویذ جان فزایی افسون عمر کاهی‌ای عنصر تو مخلوق از کیمیای عزت
و‌ای دولت تو ایمن از وصمت تباهی
ساقی بیار آبی از چشمه خرابات
تا خرقه‌ها بشوییم از عجب خانقاهی
عمریست پادشا‌ها کز می‌تهیست جامم
اینک ز بنده دعوی وز محتسب گواهی
گر پرتوی ز تیغت بر کان و معدن افتد
یاقوت سرخ رو را بخشند رنگ کاهی
دانم دلت ببخشد بر عجز شب نشینان
گر حال بنده پرسی از باد صبحگاهی
جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد
ما را چگونه زیبد دعوی بی‌گناهی
حافظ چو پادشاهت گه گاه می‌برد نام
رنجش ز بخت منما بازآ به عذرخواهی

شرح لغت: تعویذ: دعایی که برای مصونیت می‌نویسند/ افسون: سِحر/ عنصر: اصل وجود

تفسیر عرفانی

دل خود را از زنگار‌ها پاک کن و برای انجام این نیت خیر آماده ساز. با توکل به خدا و تکیه بر عقل و دانش آنچه در سر داری عملی کن و شک و تردید را از خود دور کن و وسواس بیهوده به خرج نده که پشیمانی به بار خواهد آورد.

تعبیر غزل

کسی یا کسانی قصد فریب شما یا خانوادیتان را داشتند، ولی لطف خداوندی، جلوی اینکار را گرفته است. پس به یکی از مشاهد متبرکه بروید و نذر خود را ادا نمایید. از گفتن راز دل به دیگران جداً خودداری کنید. از خانوده‌ای مهربان و همسری خوب برخوردارید، ولی متاسفانه با لجبازی و گوش نکردن به نصایح پدر و مادر، موجبات نگرانی را فراهم می‌کنید. پس سعی کنید در ارتباط با دیگران اندکی خوددار و با متانت باشید.

برچسب ها: فال حفظ
نظرات بینندگان
آخرین اخبار
پیشنهاد ویژه