بازی فکری فریبنده؛ کارآگاه از کجا فهمید که پیشخدمت قصد فریب مشتری را دارد؟

کارآگاه حرف آنها را قطع می کند: «اما شما خوب می دانید که او نمی تواند این غذا را سفارش دهد. شما باید با من بیایید.» کارآگاه از کجا فهمید که پیشخدمت قصد دارد مشتری را فریب دهد؟ کارآگاه از کجا فهمید که پیشخدمت قصد دارد مشتری را فریب دهد؟
کد خبر: ۱۱۲۳۷۵
بازدید : ۸۹۲
۰۵ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۹

فرادید| کارآگاه به یک رستوران می‌آید و متوجه مشاجره مردساده دل و پیشخدمت می‌شود. پیشخدمت ادعا می‌کند مرد ساده دل گوشت بریان هم سفارش داده است. اما مرد می‌گوید که گوشتی سفارش نداده است و فقط به آنجا رفته تا چند ساعتی وقت بگذراند.

به گزارش فرادید، مرد ساده دل همزمان فریاد می‌زند و می‌گوید که چیزی سفارش نداده است، چون سعی می‌کند پول اش را پس انداز کند.

اما پیشخدمت عصبانی ادامه می‌دهد: "شما هوش و حواس ندارید و نمی‌توانید آنچه را که ۲ ساعت پیش سفارش داده اید، به یاد بیاورید.

کارآگاه حرف آن‌ها را قطع می‌کند: «اما شما خوب می‌دانید که او نمی‌تواند این غذا را سفارش دهد. شما باید با من بیایید.»

کارآگاه از کجا فهمید که پیشخدمت قصد دارد مشتری را فریب دهد؟ تصویر را با دقت نگاه کنید.

بازی فکری فریبنده؛ کارآگاه از کجا فهمید که پیشخدمت قصد فریب مشتری را دارد؟
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

پاسخ معمای کاراگاه، پیشخدمت و مرد ساده دل

یک ساعت روی دیوار می‌گوید که ساعت ۶:۱۵ عصر است. در اطلاعیه‌ای که سر در بالای پیشخوان رستوران وصل شده، اشاره شده است که غذا تنها تا ساعت ۳ بعد از ظهر سرو می‌شود؛ بنابراین مردی که برای وقت گذراندن به رستوران رفته است، در ساعت سرو غذا آنجا نبوده است.

بازی فکری فریبنده؛ کارآگاه از کجا فهمید که پیشخدمت قصد فریب مشتری را دارد؟

نظرات بینندگان
آخرین اخبار
پیشنهاد ویژه