ثبت شرکت در افغانستان
قانون ثبت شرکت برای اتباع خارجی در افغانستان

ثبت شرکت در افغانستان

قوانین ثبت شرکت برای اتباع خارجی در افغانستان
کد خبر: ۶۰۶۲۵
بازدید : ۶۹۶
۲۸ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۹
قانون ثبت شرکت برای اتباع خارجی در افغانستان

ماده ۱- اتباع خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که خواسته باشند در افغانستان تجارت نماید مکلفند در صورت قبولی درخواست جوازشان، برای اخذ جواز تجارتی به وزارت تجارت در کابل مراجعه نمایند

ماده ۲- اتباع خارجی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که خواسته باشند در افغانستان تجارت نماید مکلفند برای اخذ جواز تجارتی به مرکز وزارت تجارت در کابل مراجعه نمایند در صورت قبولی درخواستشان جواز نامه تجارتی مورد نظر مطابق شرایط مندرج این فصل در بدل مبلغ (چهارصد) دلار آمریکائی اجرا می‌شود تاجر خارجی مکلف به انجام تایدات فصل ششم این لایحه نیز می‌باشد.

ماده ۳- اتباع خارجی در درخواست خویش باید نوع فعالیت تجارتی خود را واضحا تصریح نمایند.

ماده ۴- تجار خارجی که جواز تجارتی افغانی را حاصل می‌نمایند مکلف به رعایت قوانین نافذ افغانی و انجام تادیات قانونی به دولت افغانستان می‌باشند.

ماده ۵- برای حصول جوازنامه تجارتی خارجی انجام مراتب آتی ضروری است:

الف: تقدیم درخواست تحریری با سه قطعه فوتو.

ب- ارائه تصدیق عدم مسئولیت از مراجع قانونی کشور متبوع درخواست دهنده.

ج- توضیح اسم شرکت، تاریخ تاسیس، اندازه سرمایه و آدرس مرکز اصلی در کشور متبوع درخواست دهنده.

د- ارائه تصدیق یکی از بانک‌های کشور متبوع در مورد داشتن اعتبار مالی درخواست دهنده.

ه- تضمین شرکت مورد تاسیس در افغانستان از جانب دفتر مرکزی درخواست دهنده و اتاق تجارت کشور مربوط.

و- تمام اسناد مندرج فوق به تصدیق وزارت خارجه کشور متبوع درخواست دهنده و تائید سفارت افغانی مقیم آن کشور بعد از مهر نشانی شدن از طریق وزارت خارجه دولت افغانستان بوزارت تجارت ارائه می‌گردد.

نوت: کشور متبوع شخصیت حکمی همان کشوریست که شخصیت حکمی مذکور در آنجا تاسیس گردیده است.

ماده ۶- سرمایه ابتدائی شرکت‌های تجارتی خارجی مبلغ (یک صد هزار) دلار آمریکائی می‌باشد.


ماده ۷- تاجران خارجی دارنده جواز افغانی صرف مجازند اموال تولیدی شرکت خویش را به افغانستان وارد نمایند و اموال تولیدی سایر کشور‌ها را به افغانستان وارد کرده نمی‌توانند.

ماده ۸- تاجران خارجی حق پر، چون فروشی (خرده فروشی) را ندارند.

ماده ۹- تاجران خارجی می‌توانند تولیدات افغانی را به سایر کشور‌ها صادر نمایند.

ماده ۱۰- جوازنامه تجارت خارجی برای یک سال دارای اعتبار بوده ودر ختم هرسال در صورتیکه تمام مکلفیت‌ها و جایب قانونی خویش را انجام داده باشند برای سال آینده تجدید شده می‌تواند.

ماده ۱۱- تاجر خارجی مکلف است دفتر تجارتی حساب خودرا مطابق قوانین نافذه در افغانستان به یکی از زبان‌های رسمی افغانستان ترتیب نمایند.

ماده ۱۲- محل فعالیت تجارتی تجار خارجی در افغانستان در شهر (کابل) می‌باشد، در صورتیکه ایجاد نمایندگی‌های شرکت در ولایات ضرورت دیده شود به موافقه وزارت تجارت نمایندگی مورد نظر در ولایات مربوطه تاسیس شده می‌تواند در این صورت وزارت تجارت باید با توضیح ضرورت‌ها موافقه مراجع امنیتی را در مورد حاصل نماید.

ماده ۱۳- تاجر خارجی مکلف است تمام داد و ستد خودرا از طریق بانک‌های افغانی اجرا نماید.

ماده ۱۳ - تاجر خارجی با اجازه وزارت تجارت می‌تواند اعضای خارجی دفتر خویش را استخدام کند که این اعضا نمی‌تواند اضافه ازیک بر هشت تعداد مجموعی پرسنل شرکت باشد ویزه اقامت برای اتباع خارجی بعد از تثبیت ضرورت استخدام آن‌ها از طرف وزارت تجارت از مراجع پاسپورت و ویزه افغانی مطالبه می‌گردد.

ماده ۱۴- تاجر خارجی مکلف است در صورت فسخ قرار داد مستخدمین خارجی موضوع را به وزارت اطلاع دهند مستخدمین مذکور مکلفند طی میعادی که از طریق وزارت تجارت تعیین می‌گردد کشور را ترک نماید.

ماده ۱۵- تاجر خارجی مکلف به حضور در مرکز تجارتی خویش می‌باشد اگر خواسته باشد برای مدتی ازافغانستان خارج شود باید وکیل قانونی خویش را تعیین و بعدا با اجازه وزارت تجارت به خارج برود. به این صورت وکیل قانونی مذکور مکلف به انجام تمام تعهدات بدهی‌ها و و جایب تاجر مذکور می‌باشد.

ماده ۱۶- هرگاه تاجر خارجی برای همیشه افغانستان را ترک نماید وزارت تجارت را درجریان قرار بدهد وزرات تجارت بعداز معلومات از عدم مسئولیت باقیداری از تمام موسسات مربوطه وتصفیه حساب‌های نامبرده برای موصوف اجازه ترک افغانستان را می‌دهد وزارت مکلف است دوماه قبل ازتاریخ خروج نامبرده از کشور موضوع را ذریعه اطلاعات جمعی به اطلاع عامه برساند.

نقل از: سفارت افغانستان
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه